eÕpingukaardi infosüsteemi ISKE juurutamine

juuni 2014

Kirjeldus

Liikluskasvatuse Ühenduse tellimusel nõustas HLP eÕpingukaardi infosüsteemi ISKE juurutamist.

Projekti käigus kaardistati infovarad ning andmekogud. Määrati andmekogudele turvaklassid ning hinnati turbeastmele vastavate meetmete rakendatust.

Tulemid

  • Infovarade ja andmekogude kaardistus
  • ISKE meetmete rakendatuse hinnang