ENIS süsteemianalüüs

oktoober 2014 - detsember 2014

Spetsialistide võimekus süüvida kiirelt valdkonna keerulistesse nüanssidesse oli muljetavaldav. See ja konstruktiivne koostöö olid võtmeks projekti tulemuslikkusele. Priit Vinkel, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja.

Kirjeldus

Hansson, Leego & Partner tutvus Vabariigi Valimiskomisjoni (edaspidi VVK) tellimusel valimiste läbiviimise põhiprotsessidega ja koostas kogutud sisendi põhjal valijate elektroonilise nimekirja infosüsteemi (edaspidi ENIS) süsteemianalüüsi.

Valimiskomisjon vajas uut värske pilguga partnerit, et kirjeldada süstemaatiliselt ja terviklikult kõik ideed, soovid ja vajadused.

Analüüsi koostamise meeskond oli hästi valitud – laua taga said kokku valimiste ja valimisseaduste ekspert, valimiste infosüsteemi tehniline ekspert, sisu- ja IT-valdkonna juhid ning HLP analüütik. Projekti käigus töötati läbi valimisseadused ja tutvuti valimiste infosüsteemiga. Erinevate kompetentside asjatundlikul koondamisel selgitati välja osapoolte ootused ja koostati põhjalik süsteemianalüüs.

Süsteemianalüüsis kirjeldati ENIS-e loogilise arhitektuuri visioon, liidestused, funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded ning tööprotsessid ja andmed, mille läbiviimist ja töötlemist peab nõuetekohaselt loodud infosüsteem toetama.

Süsteemianalüüsi mitmetunniste ja sisutihedate arutelude konspekteerimine oli tõsine väljakutse, kuid kompetentne ja mitmekülgsete teadmistega seltskond ning põnev teema panid alati järgmist ootama. – Steven Leego, projektiassistent

Koostasime süsteemianalüüsi infosüsteemile, mille töösse võtmisel on Eestil potentsiaali olla antud valdkonna IT-teerajaja maailmas. Igavesti põnev projekt! – Eveli Pung, konsultant

Tulemid

  1. Süsteemianalüüs, sh protsessi- ja struktuuriskeemid
  2. Haldusmooduli ideed
  3. ENIS põhiteesid

 

08.12.2014