ENIS arenduse ettevalmistamine

jaanuar 2014 - oktoober 2014

Kirjeldus

Vabariigi Valimiskomisjoni (VVK) soovis tagada elektroonilise valijate nimekirja infosüsteemi (ENIS) arendamise projektis VVK huvide kaitse ning tõhusa koordineerimise.

Hansson, Leego & Partner rolliks oli olla VVK partneriks ja konsultandiks projekti koordineerimisel.

Tulemid

  • Projekti meeskonna ülesehitus
  • Eesmärgid ja tegevuskava
  • Ülesandepüstitus
  • Lähteülesande ülevaatus