Empoweri IT hanke nõustamine

september 2007 - detsember 2007

HLP koostatud lepingu projekt andis kindluse, et kõik asjaolud on arvesse võetud ja riskid maandatud asumaks kriitilisi teenuseid tellima väliselt osapoolelt. IT juht Agu Karindi

Kirjeldus

Empower AS tellimusel nõustas Hansson, Leego & Partner IT infrastruktuuri lepingu sõlmimist.

HLP konsultant koordineeris läbirääkimisi ning tagas Empoweri tingimuste sõnastamise ja esindatuse koostöölepingus.

Tulemid

  1. Koostöölepingu projekt
  2. Läbirääkimiste kokkuvõte