ELKIS arenduse töökorralduse loomine

mai 2015

Aitasite tekkinud kaoses väga kiiresti korda luua. Tänu sellele kulges uuel analüütikul sisseelamine sujuvalt ning sihid, kuidas edasi liikuda, said kiiresti paika. Hüite Bergmann, infotehnoloogia teenistuse juhataja.

Kirjeldus

Tartu Linnavalitsus seisis mai alguses silmitsi faktiga, et nende võimekas IT analüütik lahkub töölt. Analüütik oli senimaani vastutanud kinnisvarahaldussüsteemi ELKIS hea käekäigu eest ning täitnud projektis rolle peakasutajast analüütiku ja testijani.

Linnavalitsusel oli kuu aega, et IT analüütikult tarkus üle võtta ja leida uus särasilmne inimene peakasutaja rolli täitma. Sealhulgas avanes suurepärane võimalus ülemineku ajal rollid ja tööülesanded nutikamalt jagada. Siinkohal tuli appi HLP analüütik, kes välise konsultandina kogus kokku kõigi osapoolte arvamused ja soovid ning pakkus välja lahendused lähtuvalt efektiivsust tõestanud arenduspraktikatest.

Töö käigus tutvus HLP konsultant ELKIS infosüsteemi kasutamise, hooldamise ja arendamise protsessidega ning koostas põhiinfo ülevaate koos edasise arendusprotsessi ja töökorralduse ettepanekuga. Ettepanekud võeti hästi vastu ning juhendmaterjal on juba praktikas kasutust leidnud.

Projektile andis väga palju juurde osavõtlik tellijapoolne koordinaator, kelle huvi töökorraldus paika saada, oli heaks katalüsaatoriks projektitulemite tähtaegsel valmimisel. Eveli Pung, konsultant.

Tulem

  • Ülevaade ja töökorraldus

 

27.05.2015