ELA IT arengukava koostamine

mai 2016 - juuni 2016

Koostöö teie tiimiga oli järjekordselt väga positiivne kogemus. Oma ala asjatundjatena olete lisaks kliendikesksed ja väga head suhtlejad, seetõttu on ka tulemus vastavalt meie ootustele. Järgmiste koostöödeni. Haldusdirektor Priit Mootse.

Kirjeldus:

Eesti Lennuakadeemia tehnoloogilise õppeasutusena soovib olla infotehnoloogia rakendamisel õppetöös ja asutuse juhtimises eesrindlik.

2012. aastal koostas Leego Hansson Eesti Lennuakadeemiale IT strateegia ja tegevuskava 2012 – 2014.  Olles rahul eelmise tööga, oli uue perioodi arengukava teretulnud partneriks taas Leego Hansson.

Leego Hanssoni konsultandid tutvusid akadeemia IT hetkeseisuga ja eelmisel tegevuskava perioodil teostatuga, kaardistasid tänased eesmärgid ning vajadused ja koostasid sellele vastavalt Eesti Lennuakadeemia IT arengukava aastateks 2016 – 2020.

Projekti iseloomustas väga konstruktiivne ja avatud mõttevahetus. Head ideed said elegantse vormi.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusuunad
  3. Tegevuskava