EAF-i infosüsteemi hetkeolukorra hindamine

juuni 2012 - august 2012

Koostöö oli sujuv ja saime väga hea ülevaate senise IT korralduse toimivuse kohta. Hindan kõrgelt HLP inimeste kompetentsust, suhtumist klienti ning tehtud prendusettepanekuid.  Büroo- ja personalijuht Aivi Nõmmik

Kirjeldus

Eesti Arengufondi (EAF) tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner EAFi infosüsteemi hetkeolukorda ning koostas soovituste kava konfiguratsioonide, dokumentatsiooni ning koostöölepete parendamiseks.

HLP konsultandid auditeerisid infosüsteemi erinevaid komponente ning kõnelesid EAFi koostööpartnerite ja infotehnoloogiliste töövahendite kasutajatega.

Tulemid

Auditi aruanne koos soovitustega järgnevateks tegevusteks.