Dentese IT arenduse koordineerimine

jaanuar 2007 - oktoober 2007

Kirjeldus

Erakliinik Dentes tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner loodava põhitegevust toetava infosüsteemi senise arenduse tulemusi ning koordineeris tellijapoolse esindajana rakenduse arendust ja juurutamist.

Konsultant tagas korrektse ülesandepüstituse ning arenduslepingu sisu.

Tulemid

  1. Tegevuskava
  2. Erapooletu nõuandev hinnang juurutuspartneri lahendustele
  3. Töörühma liikmete koordineerimine
  4. Teenuse sisu sõnastus lepingu läbirääkimistel.