Balbiino IT valdkonna koordineerimine

jaanuar 2010 - september 2010

Kirjeldus

Seoses senise IT-töötaja erakorralise lahkumisega võttis Hansson, Leego & Partner üle Balbiino IT valdkonna koordineerimise, alustades infosüsteemi korrastamisega. Koostati hetkeolukorra hinnang, tagati korrastamise perioodil igapäevatöös IT-süsteemide toimimine ning koostati tegevuskava järgnevateks toiminguteks.

Üheksa kuud hiljem korraldati plaaniline personalikonkurss IT-juhi leidmiseks. IT-valdkonna juhtimine anti seejärel IT-juhile üle.

Tulemid

  1. IT strateegia ja tegevuskava
  2. Arvutabi
  3. Toimiv infosüsteem
  4. Sisekorrad