Balbiino IT strateegia koostamine

jaanuar 2010 - märts 2010

Kirjeldus

Balbiino tellimusel teostas Hansson, Leego & Partner Balbiino infosüsteemi auditi, koostas IT strateegia ja tegevusplaani.

Senise IT spetsialisti erakorralise lahkumise tõttu asus HLP 1. jaanuarist 2010 tagama firma infosüsteemi toimimist ja arengut.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT strateegia ja selle elluviimise tööplaan 2010-2012
  3. IT strateegia ja tegevuskava rakendamise juhend
  4. Ülevaade juhtkonnale