AX versiooniuuenduse projektijuhtimine

august 2014 - veebruar 2015

Kirjeldus

Kitman Thulema vajas Microsoft Dynamics AX 2012 ärilahenduse versiooniuuenduse projektis abi ladusa koostöö tagamisel osapoolte vahel.

Projekti eesmärgiks oli viia üle  AX ver.3 versiooni olemasolevad standardsed funktsionaalsused ja väljatöötatud erilahendused ning mugandada AX 2012 R3 versioonis.

HLP konsultandil olid projektijuhina järgmised rollid ja ülesanded:

 1. Projektiga seotud koosolekutel osalemine, nende planeerimine ja juhtimine;
 2. Sobiva projektimeeskonna kokku panemine ja töö koordineerimine;
 3. Lepingu läbirääkimiste ja otsuste langetamise nõustamine;
 4. Informatsiooni kogumine, probleemi selgitamine ja lahenduste pakkumine;
 5. Dokumenteerimise piisavuse, tarvilikkuse ja korrektsuse tagamine;
 6. Tulemite tervikluse ja kooskõla tagamine.

Tulemid

 • Arendusleping
 • Lähteülesanne
 • Ajakava
 • Kasutusjuhendid
 • Edukalt juurutatud tarkvara
 • Korrastatud serveri- ja arvutipark