Ärianalüütiku teenus

jaanuar 2013 - jaanuar 2014

Kirjeldus

Hansson, Leego & Partneri konsultant asus Telemas täitma ärianalüütiku ülesandeid jaanuaris 2013. Analüütiku esimene eesmärk oli viie nädala jooksul üle võtta beebipuhkusele mineva ärianalüütiku teadmus ettevõtte põhitegevust tagavast tarkvarast ja tööülesanded.

Esimestel kuudel kasvas ärianalüütiku vastutus süsteemis. Lisaks põhiinfosüsteemile lisandus tööülesannetena Telema Mobiilse Müügimehe Töövahendi (MMT) Androidi rakenduse ärianalüüs ning kõigi arenduste tehniline süsteemianalüüs.

Töö paremaks korraldamiseks töötasime esmalt välja arendusdokumentatsiooni haldamise metoodika, kogusime kokku mitmetes erinevates keskkondades paiknevad arendusdokumentatsiooni osad ning koostasime arendusdokumentide vormistamise aluspõhja ja struktuuri.

Analüüsitöös oli õige mitmeid ägedaid väljakutseid:

 1. Nõustada tootejuhte nõuete kirjeldamisel ja kliendile tehnilise lahenduse pakkumiste koostamisel;
 2. Pidada ajurünnakuid tehnoloogiajuhiga äriprotsesside optimeerimise osas;
 3. Kooskõlastada peaadministraatoriga süsteemi kõhus oleva back-end arenduse vajadused;
 4. Disainida andmemudeleid ja kaardistada seoseid andmete liikumisel koostöös andmebaasiguruga;
 5. Juhendada front-end arendajaid kasutajaliidese prototüüpide koostamisel;
 6. Siduda erinevate spetsialistide sisend terviklikuks ja kooskõlaliseks analüüsiks;
 7. Juhendada majasisest arendusmeeskonda ja koostööpartnereid lahenduste realiseerimisel ning testimisel.

Säravaimad ühiselt loodud lahendused olid tehingute ülevaade, partnersuhete haldamise esimese generatsiooni lahendus ja ühtne teavituste süsteem. Eduelamusi pakkusid veel veebitoodete ja mobiilirakenduse tõrkekindlamaks ja mugavamaks disainimine.

Tulemid

 1. Arendusdokumentatsiooni haldamise metoodika;
 2. Süstematiseeritud arendusdokumentatsioon;
 3. Arendusdokumentatsiooni aluspõhi ja struktuur;
 4. Arendusspetsifikatsioonid;
 5. Lahenduste kirjeldused klientidele;
 6. Hankedokumentide lähteülesanded;
 7. E-dokumentide formaadi kaasajastatud kirjeldused.