Alexela infotehnoloogiline nõustamine

jaanuar 2014 - detsember 2014

Kirjeldus

Alexela Logistics soovis hinnata enda infosüsteemi hetkeolukorda ja saada nõu edasisteks IT valdkonna tegevusteks.

Projekti esimeses etapis HLP konsultant analüüsis infosüsteemi hetkeolukorda ja selgitas välja dokumentatsiooni hetkeseisu. Analüüsi käigus hinnati kasutajate ja juurdepääsude haldust ning serverite ja arvutite konfiguratsioone. Analüütik tõi välja kitsaskohad ning andis soovitusi edasiseks talitlemiseks.

Aasta lõpus viis HLP konsultant läbi järelauditi, mille käigus hinnati nõuannete rakendatust.

Tulemid

  1. Infosüsteemi hindamise aruanne
  2. Järelaudit