AHHAA failihalduse korrastamine

veebruar 2015 - märts 2015

Kirjeldus

Teaduskeskus AHHAA soovis korrastada ettevõtte failide haldust.

HLP kaardistas failisüsteemi hetkeseisu, pani paika uue haldamise loogika, tegi vastavad korrektuurid ja koolitas välja töötajad.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kaardistus
  2. Ülemineku plaan
  3. Korrastatud failisüsteem
  4. Kasutusjuhendid