Personaalmeditsiini võimalused ja ohud

2016-12-16 - Esitlused

Erkki Leego üldhariv ettekanne personaalmeditsiinist IT audiitoritele 2016-12-15 toimunud EISAÜ seminaril.


Personaalmeditsiini võimalused ja ohud 2016 from Erkki Leego

Erkki Leego, CISA

 • Magistrikraad informaatikas (Tartu Ülikool)
 • Tartu Ülikool, 1. webmaster, teabetalituse vanemtoimetaja
 • Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik
 • Riigikogu Kantselei, infosüsteemide ja tehnikaosakonna juhataja
 • Tartu Ülikooli Kliinikum, informaatikateenistuse direktor
  • e-Tervise sihtprojektide ettevalmistaja
 • Leego Hansson, juhtivpartner, al. 2005
  • IT juhtimise- ja konsultatsiooniettevõte
  • TÜ Eesti Geenivaramu IT juht ja nõunik

Leego Hansson

Biopangad

 • Biopank
  • Inimese bioloogilise materjali ja seotud informatsiooni korrastatud kollektsioon ühe või mitme teaduseesmärgi saavutamiseks
 • Populatsioonipõhine biopank
  • Kollektsioon on populatsioonipõhine (mitte nt. haiguspõhine)
  • Pakkuda bioloogilist materjali või infot mitmete tulevaste teadusprojektide tarbeks
  • Sisaldab bioloogilist materjali ja seotud personaalset andmestikku

Geneetiline teadustöö

 • Enamus komplekshaigusi on põhjustatud suure hulga geneetiliste, elustiili ja keskkonna tegurite poolt
 • Uued avastused ja toodete (sh. ravimite) arendamine sõltuvad suurtest, hästi dokumenteeritud ja ajakohastatud epidemioloogiliste ja kliiniliste andmete ning nendega seotud bioloogiliste materjalide kogudest
 • Seoste otsimine – GWAS

Farmakogenoomika

 • Kuidas geneetiline struktuur mõjutab inimeste tundlikkust ravimitele?
 • Eesmärk on tagada maksimaalne tõhusus minimaalsete kõrvalmõjudega
  • Tavaliselt on ravimid suunatud keskmisele inimesele
 • Ravimeid ja ravimite kombinatsioone saab optimeerida indiviidide unikaalse geneetilise struktuuri järgi
 • Vähendab tervishoiu kulutusi

Personaalne monitooring

 • ECG adapter nutitelefonile
 • Vereglükoosi sensorid
 • Unejälgimine
 • Ultraheli seade Vscan
 • Tervisemonitooringu seadmed

Personaalse riski arvutamine

 • Personaalne meditsiin
 • Kliiniline otsusetugi (CDS)

4P Medicine

 • 4P meditsiini 4 omadust:
  • Personaliseeritud – personalized, taking into account a person’s genetic or protein profile
  • Ennetav – preventative, anticipating health problems and focusing on wellness, not disease
  • Prognoositav – predictive, directing appropriate treatment, and avoiding drug reactions
  • Osalev  – participatory, empowering patients to take more responsibility for their health and care

Tagasiside küpsus

 • Ravitavad geneetiliste faktoriga terviseseisundid
  • Melanoom
  • Eesnäärmevähk
  • I ja II tüüpi diabeet
  • Luupus
  • Vanusega seotud kollatähni kärbumine
  • Raua üleküllus/hemochromatosis
 • Mitteravitavad
  • Alzheimeri ja Huntingtoni tõvi
  • Downi sündroom

Näide geneetilise info teenusest

 • Riskid, tunnused ja mõjud
 • Riski sõltuvus vanusest
 • Mehed vanuses 0-79
 • Mehed vanuses 40-49
 • Mida ma saan ette võtta?
 • Põlvnemine ja sugulased
 • Põlvnemine
 • DNA sugulased
 • Neandertallane

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu

 • TÜ Eesti Geenivaramu
 • Tartu Ülikooli teadusinstituut
 • Populatsioonipõhine, pikaajaline, tulevikku suunatud biopank, asutatud 2000. aastal
 • Kaasatud 52 000 geenidoonorit
  • 5% täiskasvanud elanikkonnast
  • Alates 18. eluaastast
 • Toetatud otse riigi eelarvest
 • Tegevust reguleerib Inimgeeniuuringute seadus

Teaduse „andmetaristu“

 • Kvaliteetne andmekogu
  • Bioloogilised andmed (DNA, plasma, WBC)
  • Fenotüüp
  • Genealoogia
  • Epidemioloogia
  • Genotüübid
 • Avatud mitmekülgseks teadustööks
 • Hästi kirjeldatud andmete väljastuse protseduurid
 • Kasutatav vähemalt 30 aastat

Geenidoonori küsimustik

 • Diagnoose andmebaasis
 • Näide: Geenidoonorite haridus
 • Näide: kohvijoomise harjumus

Näide teadusprojektist

 • Genetic map of Europe

EGV infosüsteem 2002-2010

EGV 2011 – …

Andmete täiendamine

 • Tagasikutsumine ja uued uuringud
 • Riiklikud registrid
  • Rahvastikuregister
  • Surmapõhjuste register
  • Vähiregister
  • Tuberkuloosiregister
 • Haiglad
 • Eesti Haigekassa
 • Tervise infosüsteem

Kodeerimise väljakutsed

Eesti riiklik IT raamistik

 • Eesti digilahenduste areng
 • 99% pangaülekandeid elektroonilised
 • 94% tulumaksu deklaratsioonidest esitatud e-Maksuameti kaudu
 • 24% valijatest 2011. a. valimistel kasutasid e-hääletust
 • 62% inimestest kasutas 2012. a. e-rahvaloendust
 • 2000: e-maksuamet
 • 2000: m-parkimine
 • 2002 : ID-kaardi kasutuselevõtt
 • 2005: e-hääletuse kasutuselevõtt
 • 2007: m-ID kasutuselevõtt
 • 2007: e-politsei kasutuselevõtt
 • 2008: e-Tervise süsteemide kasutuselevõtt
 • 2010: digiretsepti kasutuselevõtt
 • 2012: e-rahvaloendus
 • 2014: e-residentsus
 • ID-kaarte 1 278 838
  • –Seisuga 13.12.2016
  • –Rahvaarv 1 286 540 (01.01.2013)

Tervishoiu X-Tee

 • Digilugu
  • Kohustus saata haigusloo kokkuvõtteid al. 01.12.2008
 • Digiretsept
  • Al. 01.01.2010
  • 98% katvus
 • Patsiendiportaal
  • Al. 2009

Personaalmeditsiini projekt

Eesti kui e-ühiskonna piloot

 • 98% rahvastikust on riiklik digitaalne identiteet
  • Kiiresti kasvav e-residentsus
 • Üks universaalne riiklik id-kood
  • Registrid ja andmebaasid kasutavad sama unikaalset tunnust inimeste identifitseerimiseks
 • Lihtne ja turvaline andmevahetuse raamistik X-tee
 • Inimesed eeldavad ja on harjunud küpsete e-teenustega
  • Tervisetehnoloogiad on üks kolmest nutika spetsialiseerumise fookusvaldkonnast
 • Laialdane e-lahenduste aktsepteerimine ja kõrge usaldus
  • Erilisi avalikkuseni jõudnud intsidente pole olnud

Andmekaitse ja eetika väljakutsed

 • Väljakutsed ja võimalused
 • Inimese bioloogia on väga keeruline
  • Ei ole veel piisavat kindlat teadmist DNA ja ainevahetusprotsesside kohta
 • Eetilised dilemmad
  • Õigus teada ja õigus mitte teada. Ravitavad ja ravimatud seisundid
 • Personaalne meditsiin võimaldab patsientidel paremini juhtida oma tervist
  • Vajadus tõsta patsientide ja tervishoiutöötajate teadlikkust
 • Rahastamise dilemma
  • Tänane tervishoiu rahastamine on suunatud efektiivsele haiguste ravile
  • Ennetus on win-win – rohkem tervist inimesele ja väiksem ravikulu riigile
 • Teadustöö paindlikkuse ja andmeturbe balansseerimine
  • Kõrgendatud nõuded andmete terviklusele ja konfidentsiaalsusele
 • Otsusetoe lahendustega kaasneb kõrgendatud nõue käideldavusele ja terviklusele

Tervisekäitumise muutmine

 • Sammud, pulss, magamine, aktiivsus, võistlus

„ … With their digital IDs, Estonians can use their smart phones to get just about anything done online — from their children’s grades to their health records. I should have called the Estonians when we were setting up our health care website!. 

 • USA president Barack Obama, 03.09.2014, Tallinn
Tagasi