Väärtused

Meeskond

 • Me teame, et ühiselt on võimalik saavutada rohkem kui üksi.
 • Eduline meeskond vajab inspiratsiooni.
 • Tubli meeskonna liige teab hästi oma rolli ja tähtsust projekti tulemuslikkusele.
 • Organisatsioonidevahelised meeskonnad toimivad hästi, kui samad reeglid kehtivad nii sisemises kui ühises meeskonnas.

Korrektsus

 • Korrektsus detailides tagab, et pisiasjade kuhjumine ei vii ebaõnnestumise riski suureks.
 • Kui korrektsus on rutiin, siis jääb rohkem aega suurte mõtete jaoks.
 • Suurte projektide puhul on asjaajamise vormiline korrektsus vältimatu. Ilma korrektsuseta kaotatakse tohutult efektiivsuses ning tekitatakse pingeid suhetes.
 • Korrektsus asjaajamises tagab tulemuse jätkusuutlikkuse.

Usaldus

 • Usalduse alustaladeks on selged kokkulepped ning avatud ja õigeaegne suhtlemine.
 • Usalduse tekkimiseks on vaja aega. Tulemuslik proovitöö annab kindluse usaldusel põhinevale koostööle.
 • Usaldus annab võimaluse kokku leppida piisaval tasemel ja ulatuses ning tõsta seeläbi meeskonna efektiivsust.
 • Pime usaldus viib varem või hiljem arusaamatusteni.