Meie lugu

meie-lugu
Meie lugu sai alguse 07.01.2005 kui Erkki ja Kaie otsustasid oma kompetentsid ühendada ning olla tegutsemise valikutes ise peremehed.

Tol ajal puudusid Eestis IT valdkonnas kvaliteetsed tellija esindamise teenused. Oli väga tavaline, et tellija ja teenuseosutaja ei suutnud üksteist mõista ja IT projektid luhtusid või olid mõlema osapoole jaoks ebameeldiva tulemusega. Valitses suur põud kompetentsete ja projektipõhiste ekspertide järele.

Esimeste aastate projektide ülekaal oli tervishoiusektoris. Tartu Ülikooli Kliinikumi informaatikateenistuse ülesehitamine ja moodsa haigla infosüsteemi eHL arenduse juhtimine andsid väga tugeva valdkonnatunnetuse. Klientide hulka kuulusid Sotsiaalministeerium (Eesti E-Tervise projektide ettevalmistamine), Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, TÜ Kliinikum, Tallinna Kiirabi, Euroopa Komisjon, Gruusia Tervishoiu- ja Sotsiaalprojektide Rakendamise Keskus ning erahaigla Fertilitas.

Teenuste mõttes olid kohe algusest peale põimitud omavahel arenduse juhtimise, IT juhtimise ja andmekaitse korraldamise teenused. Sageli järgnesid hetkeolukorra hindamise tööle ettevõtte jaoks oluliste arendusprojektide läbiviimise juhtimise tööd.

Aastati on ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel olnud erinevad rõhuasetused. 2007. aastast alates on ettevõtted nii avalikus kui erasektoris oluliselt rohkem pööranud tähelepanu infoturbele. Masu ajal suunasid ettevõtteid rohkem pilgu tulevikku ja soovisid rohkem teada kuidas IT valdkonda optimaalselt korraldada ja tehnoloogiaid efektiivselt oma äriedu saavutamiseks kasutada.

2010. aastal võtsime endale missiooni aidata ettevõtetel paremini mõista IT valdkonna juhtimise eripärasid. Järgneva kolme aasta jooksul kaasajastasime Äripäeva IT juhtimise käsiraamatu. 2012. aastal koostasime Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel kogumiku „IT juhtimise head tavad koolis“.

Kõige tormilisem areng oli firmal aastatel 2006-2008, kui teenuste maht kasvas igal aastal mitu korda. 2010. aastal määratles Äripäev meid kui gasellide edetabeli kõige edukam Eesti kapitalil põhinev IT-firma.

Leego Hansson kodu on asunud kolmes asupaigas – Ropka mõisas, Tartu Teaduspargis ja moodsas ärihoones Turu tänaval.

Leego Hansson eksperte on läbi aegade iseloomustanud kõrge tahe, väga hea kompetentsus ja tööalane efektiivsus. Saime üsna peatselt selgeks, et meie teenuste osutamiseks valmis spetsialisti ei ole meil võimalik leida, vaid tuleb anda heade eeldustega inimestele võimalus ekspertide kõrval areneda ja kogemust koguda.