Steven Leego

Steven LeegoLeego Hanssonis alustasin 2013. aasta augustis praktikandi / assistendina. Kohe kaasati mind põnevatesse riskianalüüsi projektidesse, kus sain tutvuda huvitavate äriasutustega ning keerukate infosüsteemidega. Leego Hanssonis olemise jooksul olen osalenud kümnetes projektides ja aidanud kaasa mitme lähteülesande koostamisel, äriprotsessi kaardistamisel ja infosüsteemi juurutamisel.

Konsultandi töö Leego Hanssonis on vaieldamatult huvitav ja väljakutsuv. Põhiliselt tegelen ärianalüüsiga, mistõttu tihti saan tutvuda erinevate ettevõtete hingeeluga ja orienteeruda keerulistes äriprotsessides. Pean oluliseks, et leitaks kõige optimaalsem IT-lahendus protsesse toetama – olgu see tugitegevusi toetav majandustarkvara, põhitegevust efektiivsemaks muutev infosüsteem või hoopis organisatsiooniline ümberkorraldus. Tähtis on, et IT-lahenduse leidmise protsess oleks efektiivselt juhitud kõikides etappides – vajaduste kaardistamine, koostööpartneri leidmine ja lahenduse juurutamine.

Huvi IT vastu on olnud lapsest saati, kuna mind on alati paelunud erinevad tehnoloogiad ja arvutitega seonduv. Seeläbi olen hea meelega alati aidanud tuttavaid selles vallas. Läbi põhikooli ja gümnaasiumi olen pidevalt läbinud erinevaid kooliväliseid kursusi nii Tartu Ülikooli teaduskoolist, kui ka internetikeskkonnas Courseras. Samuti oma oskusi reaalteadustest olen proovile pannud mitmetel olümpiaadidel, nii linnasiseselt kui ka üleriiklikult. Kaitseväes aega teenides sain erinevate sidesüsteemide toimimist koordineerida ning viluda enda juhtimisoskuseid. Teadmisi oma vaieldamatult lemmiku valdkonna osas täiendan hetkel Tartu Ülikoolis informaatika erialal bakalaureuseõppes.

Leego Hanssoni võlu minu jaoks on meeldiv töökeskkond ja kolleegid, kes on omal alal kompetentsed ning sõbraliku ja abivalmi suhtumisega. Meeskonnavaimu aitavad hoida ühised lõunalkäigud, lauamänguõhtud ning tähtpäevade tähistamised.

Vabal ajal meeldib mulle tegeleda sulgpalliga, võrkpalliga, sukeldumisega ning seriaalide ja filmide vaatamisega. Suur osa ajast möödub ka erinevate EÜS-i tegevustega.

Curriculum vitae