Välismaa

Leego Hanssoni fookus on hetkel Eesti ettevõtetel. Kui Eesti ettevõte on aktiivne teistel turgudel, oleme abiks tema infotöötluse korraldamisel ka väljaspool Eestit.

Oleme osalenud mõnedes E-tervisega seotud rahvusvahelistes projektides.

Kogemuse kirjeldused