Tööstus

Tööstusettevõte vajab head tuge oma tootmisprotsessi korraldamiseks. Tootmise efektiivsuse tagamiseks on vaja paindlikult planeerida tarneahelat, tootmismahtusid, pidada arvet tootmisprotsessi üle ja korraldada laomajandust ning logistikat.

Sõltuvalt valdkonnast on tootmisala lahendused erinevad. Ühisjoon on majandusarvestuse pidamine ja müügihaldus.

Andmekaitses on rõhuasetus käideldavusel ja terviklusel.

Kogemuse kirjeldused