Tervishoid

Tervishoiu andmetöötluse eripära on andmete delikaatsus. Patsiendi andmeid tuleb hoolikalt käsitleda vastavalt seaduses kehtestatud nõuetele.

Andmekaitses on pea ühtemoodi olulised konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse omadused.

Infosüsteemide kavandamisel tuleb arvestada, et mugav andmetöötlus tuleb tagada 80 erineva eriala vahel. Psühhiaater vajab hoopis teistsugust andmetöötlust kui veresoonte kirurg.

Lisaks patsiendi terviseinfo haldusele, on tervishoius palju teisi olulisi ja keerulisi infosüsteeme - laborianalüüside, ravimite, diagnostiliste piltide, vastuvõttude haldamine jpt.

Kogemuse kirjeldused