Konsultatsioon

Konsultatsiooni valdkonna ettevõtete andmehalduse fookus on kliendiandmetel. Vaja on head arvepidamist oma klientide ja nendega toimuva üle.

Advokaadibürood peavad seadusest tulenevalt tagama piisava hoolsuse klientide andmete käitlemisel. Vaja on ka head ettevõtte sisemist andmekaitse korraldust - juhtumite info ei tohi vahel olla kättesaadav sama büroo teistel advokaatidel.

Kogemuse kirjeldused