Infotehnoloogia

Infotehnoloogia ettevõtted on IT juhtimise ja lahenduste loomisega üldjuhul ise piisavalt head.

Välise teenuse järele tekib vajadus kui omal napib konkreetsel ajahetkel ressurssi või spetsiifilist kompetentsi.

Samuti ei ole IT-ettevõttel andmekaitse korraldamisel sageli kogemust ja teadmist organisatoorsete ning füüsiliste turvameetmete planeerimisel.

Kogemuse kirjeldused