Haridus ja teadus

Hariduse valdkonna IT juhtimise keerulisim väljakutse on sageli leida tehnoloogia jaoks ressursse. Eriti raske on üldhariduskoolidel, mille IT eelarved on väikesed ja töötajaskonna põhitegevuse koormus kõrge.

Teaduse infosüsteemide infotöötluse omapära on akadeemiline õhkkond - vaja on loomingulist vabadust nii töövahendite kui andmete osas. Tuleb leida õige balanss turvalisuse ja paindliku andmekasutuse vahel.

Infoühiskonnas on palju häid võimalusi teadmiste omandamiseks ja oskuste arendamiseks. Eelkõige on vaja tahet. Lisaks on vaja tunda õigeid töövahendeid ja -võtteid.

Kogemuse kirjeldused