Finantsvahendus

Finantsvahenduse valdkonna ettevõtetel, nagu pangad, raamatupidamise teenuse osutajad ja kindlustused on õige infohaldus üks äri alustalasid.

Andmekaitse mõttes on olulised nii konfidentsiaalsus, käideldavus kui terviklus. Andmed peavad olema täpselt õiged ja õigel ajal õigetele inimestele kättesaadavad. Tööseisakud võivad kaasa tuua märgatavaid rahalisi kahjusid.

Infosüsteemide valikul on olulised nii ettevõtte töötajatele kui klientidele suunatud rakendused. Nagu muudeski valdkondades, ootavad infoühiskonna liikmed mobiilsete seadmetega mugavasti kasutatavaid teenuseid.

Kogemuse kirjeldused