Avalik haldus

Riigi- ja omavalituse asutustel on palju andmeid ja asjaajamist. Kõik riigiasutused peavad korrektselt haldama kirjavahetust ja suhtlust ühiskonna liikmetega. Palju nutikust ja tööd nõuavad riiklikud registrid ja ühiskonna toimimiseks olulised teenused.

Andmekaitse korraldamise puhul on avaliku sektori asutuste keeruline hinnata andmete rahalist väärtust ning andmete väärtust tuleb hinnata võimalike turvaintsidentide tagajärgede kaalukuse järgi.

Eestis on kehtestatud kolmeastmeline etalonturbe süsteem ISKE, mille  rakendamisel vajatakse sageli välise kogenud eksperdi abi. Lisaks peab regulaarselt läbi viima ISKE auditeid.

Kogemuse kirjeldused