Ettevõtlus ja digiajastul vajalikud oskused

2015-10-07 - Esitlused

Erkki Leego loeng 07.10.2015 “Digiajastul vajalikud oskused” Tartu ettevõtluspäevade raames Jaan Poska Gümnaasiumis.

Digiajastul vajalikud oskused from Erkki Leego

Ettevõtlus

 • Kõige rikkamad inimesed on ettevõtjad
 • Ettevõtlus on uute ettevõtete või organisatsioonide loomine eesmärgiga oma äriidee ellu viia, täites seejuures ka seotud osapoolte huvid
 • Ettevõtjal on vabadus tegelda sellega, mis meeldib
 • Aga: Ettevõtlus on riski võtmine

Ühe ettevõtja elukäik

 • Hugo Treffneri Gümnaasium
 • Magistrikraad informaatikas (Tartu Ülikool)
 • Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlane
 • Tartu Ülikool, 1. webmaster, teabetalituse vanemtoimetaja
 • Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik
 • Riigikogu Kantselei, infosüsteemide ja tehnikaosakonna juhataja
 • Tartu Ülikooli Kliinikum, informaatikateenistuse direktor
 • Hansson, Leego & Partner, juhtivpartner, al. 2005

Üksteisemõistmise juhtimine

Andmeturbe väljakutsed

 • Vajalikke andmeid ei saa kasutada
  • Hävinevad, ei leia enam üles, ei pääse ligi
 • Töövahendid on kasutamatud
  • Arvuti on viiruse poolt aeglaseks muudetud
  • Arvutid, serverid, programmid ei toimi
 • Delikaatne informatsioon võõrastele kättesaadav
  • Piinlikud fotod, eravestlused, terviseinfo, mobiiltelefoni sisu – „kogu elu taskus”
 • Infovargus
  • Klientide andmebaas jm. ärisaladused
 • Arvutikuriteod
  • Krediitkaardipettused, ahistamine e-keskkondades

Oskused läbi aegade

 • Füüsiline jõud ja osavus
 • Tehnoloogia rakendamise oskus
 • Info kasutamise oskus

60 sekundit Internetis

Üldised tehnoloogia trendid

 • Andmeid on väga palju
 • Pilvetehnoloogiate esiletung
 • Sotsiaalsed võrgustikud
 • Loomulikumad kasutajaliidesed
 • Seadmete sünkroniseerimine
 • Alatine ühendus
 • Anonüümsuse ja privaatsuse vähenemine
 • Teadmised ja nõu on käeulatuses

Digiajastu olulised oskused

 • Info leidmise oskus
 • Olulise eristamine ebaolulisest
 • Terviku nägemise oskus
 • Seoste loomise oskus
 • Arutlemise ja järelduste tegemise oskus
 • Suhtlemise ja eneseväljendamise oskus, sh. visualiseerimise oskus
 • Meeskonnatöö oskus
 • Õppimise ja ümberõppimise oskus
 • Enesekaitse oskus digikeskkonnas

Tee endale teene

 • Pimekiri. 10 sõrmega. Vähemalt 250 lööki/minutis

Eesti digilahenduste areng

Eesti hea koht

Oskuste arendamine

 • Õpi eriti hästi matemaatikat ja inglise keelt
 • Võta osa väga headest tasuta kursustest
 • Arenda klaviatuuri kasutusoskust
  • 300 lööki minutis
 • Ole avatud informatsioonile ja analüüsi seda kogu aeg
 • Ole kursis digiajastu võimalustega ja pane nad enda jaoks tööle!

Tänan!

Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego, erkki.leego@www.leegohansson.com, www.leegohansson.com

Tagasi