Efektiivne andmekaitse algab suhtumisest

2005-09-20 - Artiklid

Ajalehe Äripäev lisas ITee Nr. 8 (42) avaldati Erkki Leego artikkel  “Efektiivne andmekaitse algab suhtumisest”.

Artikkel annab firmajuhile nõu andmeturbe efektiivseks korraldamiseks oma ettevõttes.

Tagasi