EAFi hetkeolukorra hindamine ja tegevuskava

2012-08-28 - Uudised

Eesti Arengufondi tellimusel hindas HLP EAFi infosüsteemi hetkeolukorda ning koostas soovituste kava konfiguratsioonide, dokumentatsiooni ning koostöölepete parendamiseks.

HLP konsultandid auditeerisid infosüsteemi erinevaid komponente ning kõnelesid EAFi koostööpartnerite ja infotehnoloogiliste töövahendite kasutajatega.

Tagasi