E-Tervis – lihvimata teemant

2014-02-06 - Ajaveeb

Erkki LeegoEestil on unikaalne võimalus olla  kogu riiki katvates tervishoiu IT-lahendustes globaalne teerajaja. 

Viimastel päevadel on palju arutelu tekitanud Riigikontrolli aruanne Riigi tegevusest e-tervise rakendamisel. Riigikontroll tõi teravalt esile, et e-tervise potentsiaal on rakendamata ja koostöö ning juhtimine e-tervise rakendamisel puudulik.

Paljuski peab Riigikontrolli kriitiliste tähelepanekutega nõustuma. Olles olnud 2003. aastal üks osaline e-tervise lahenduste visioneerimisel ja hilisemal ajal ka sõnastaja, võin kinnitada, et soovid ja ootused on olnud kõrgemad.

Ei taha siinkohal väga peatuda sellel, miks e-tervise rakendamine ei ole olnud ootuspärase kiiruse ja ulatusega. Arvestades tervishoiu loomulikku konservatiivsust ja üleriiklike lahenduste juurutamise keerukust, siis ei ole meil põhjust häbi tunda – Eesti on olnud ükskõik millise maailma riigiga võrreldes väga eesrindlik ja edukas e-lahenduste rakendamisel tervishoius. Näiteks meile lihtne ja loomulik asi – iga Eesti elanik saab oma tavapärase isikut tõendava dokumendiga vaadata enda kohta kogunenud terviseandmeid Patsiendiportaalist, on teistes riikides veel palju aastaid kättesaamatu unistus.

See aspekt ongi võib-olla muude väljaütlemiste kõrval vähe tähelepanu saanud. Digiajastul on loomulik, et tavakodanikud on palju teadlikumad ja omavad suuremat kontrolli enda kohta käiva informatsiooni üle. Tervishoius peetakse vältimatuks arengut 4P meditsiini (personalized, predictive, preventive, participatory) suunas.

Digilool on potentsiaal olla 4P meditsiini rakendamisel oluliseks lüliks – ühte keskkonda on võimalik kokku koguda haigestumiste info, retseptiinfo, vaktsineerimised, laboriandmed, ravidiagnostilised pildid, geeniandmed, sensorseadmetest tulenevad andmed ja pakkuda nii tavakodanikule kui tervishoiu professionaalile nende analüüsist tulenevaid soovitusi ja tähelepanekuid. Nii saab tavakodanik ise teha teadlikumaid valikuid oma tervisekäitumise osas ja paindlikumalt valida  tervishoiuteenuse osutajaid.

On palju väljakutseid ja detaile, millega on vaja tegeleda, aga tänane digiloo üldine lähtekoht on väga tugev:

  • loodud on üleriigiliselt toimiv turvaline keskus,
  • toimib andmete vastuvõtmine tervishoiuteenuse osutajatelt,
  • toimib andmete jagamine tervishoiuteenuse osutajatele ja patsientidele,
  • olemas on õiguslik ruum ja töökorraldus,
  • Eestil on tugev e-riigi raamistik,
  • Eesti inimestel on igapäevaellu juurdunud e-lahendustest tulenev positiivne hoiak ja ootus.

Meil on teemant, mis vajab lihvimist!

Põnevuse ja suure lootusega ootan Riigikontrolli aruande järelkajana kõigi osapoolte uut energiat ja koostöötahet e-tervise lahenduste rakenduskavade värskendamisel ja takistuste ületamisel.

Erkki Leego

Tagasi