Digiajastul vajalikud oskused

2013-11-20 - Esitlused

Erkki Leego loeng digiajastu eripäradest ja seal edu tagavatest oskustest ning sellest, et Eestis on digiajastul hea elada.

Esitletud Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastele 20.11.2013 Tartus.

Digiajastul vajalikud oskused from Erkki Leego

Oskused läbi aegade

 • Füüsiline jõud ja osavus
 • Tehnoloogia rakendamise oskus
 • Info kasutamise oskus

Üldised tehnoloogia trendid

 • Andmeid on väga palju
 • Pilvetehnoloogiate kasutamine
 • Sotsiaalsed võrgustikud
 • Loomulikumad kasutajaliidesed
 • Seadmete paljusus ja sünkroniseerimine
 • Alatine ühendus
 • Anonüümsuse ja privaatsuse vähenemine
 • Teadmised ja nõu on käeulatuses

Digiajastu olulised oskused

 • Info leidmise oskus
 • Olulise eristamine ebaolulisest
 • Terviku nägemise oskus
 • Seoste loomise oskus
 • Arutlemise ja järelduste tegemise oskus
 • Suhtlemise ja eneseväljendamise oskus, sh. visualiseerimise oskus
 • Meeskonnatöö oskus
 • Õppimise ja ümberõppimise oskus
 • Enesekaitse oskus digikeskkonnas

Eesti digilahenduste areng

Eesti hea koht

Oskuste arendamine

 • Õpi eriti hästi matemaatikat ja inglise keelt
 • Võta osa väga headest tasuta kursustest
 • Arenda klaviatuuri kasutusoskust
  • 300 lööki minutis
 • Ole avatud informatsioonile ja analüüsi seda kogu aeg
 • Ole kursis digiajastu võimalustega ja pane nad enda jaoks tööle!

Aitäh!

Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego, erkki.leego@www.leegohansson.com, www.leegohansson.com

Tagasi