Digiajastu trendid 2016

2016-04-22 - Esitlused

Erkki Leego ettekanne digiajastu trendidest 18.04.2016 Tartu Hansa Rotary klubis ja 25.05.2016 Tallinna Vanalinna Rotary klubis.

Digiajastu trendid 2016 from Erkki Leego

 

Kogemus

 • Magistrikraad informaatikas (Tartu Ülikool)
 • Osalenud üle 100 ettevõtte IT arengus
  • Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik
  • Riigikogu Kantselei, IT osakonna juhataja
  • TÜ Kliinikum, informaatikateenistuse direktor
  • Leego Hansson, juhtivpartner
 • Leego Hansson
  • IT juhtimise- ja konsultatsiooniettevõte
  • Nõustab ettevõtteid infotehnoloogia efektiivsel rakendamisel
  • Rollid: IT juht, IT arendusjuht, infoturbejuht

Digiajastu trendid

 • Üldised tehnoloogia trendid
  • Andmeid on väga palju
  • Seadmete sünkronisatsioon
  • Alatine ühendus
  • Pilvetehnoloogiate esiletung
  • Sotsiaalsed võrgustikud
  • Liidesed kasutajasõbralikumad
  • Anonüümsuse ja privaatsuse vähenemine
  • Teadmised ja nõu on käeulatuses
 • 60 sekundit Internetis
 • Digiajastu eripära
  • Füüsiline jõud ja osavus
  • Tehnoloogia rakendamine
  • Info kasutamine
 • Interneti teenuste areng
  • World Wide Web – 1993
  • Wikipedia – 2001
  • Eesti ID-kaart – 2002
  • Skype – 2003
  • Facebook, Twitter, YouTube – 2006
  • Spotify – 2008
  • Dropbox – 2009
  • Instagram, Viber – 2011
  • Elion salvestusteenus – 2011
  • Uber – 2010 – 2012; Taxify 2013
 • Eesti digilahenduste areng
  • 99% pangaülekandeid elektroonilised
  • 94% tulumaksu deklaratsioonidest esitatud e-Maksuameti kaudu
  • 24% valijatest 2011. a. valimistel kasutasid e-hääletust
  • 62% inimestest kasutas 2012. a. e-rahvaloendust
  • 2000: e-maksuamet
  • 2000: m-parkimine
  • 2002 : ID-kaardi kasutuselevõtt
  • 2005: e-hääletuse kasutuselevõtt
  • 2007: m-ID kasutuselevõtt
  • 2007: e-politsei kasutuselevõtt
  • 2008: e-Tervise süsteemide kasutuselevõtt
  • 2010: Digiretsepti kasutuselevõtt
  • 2012: e-rahvaloendus
  • 2014: e-residentsus
  • ID-kaarte 1 257 088
   • Seisuga 06.10.2015
   • Rahvaarv 1 286 540 (01.01.2013)

IT juhtimisest

 • Paar alusmõtet
  • Tehnoloogia aitab suurendada protsesside efektiivsust ja teha informatsioonil põhinevaid teadlikumaid otsuseid
  • Baasvajaduste tase on järjest tõusnud
  • Digilahenduste üks olulisemaid soetamise kriteeriume on võime neid edukalt rakendada
 • IT meeskond ja kompetentsid
 • Arenduse juhtimine
 • Hea kasutatavuse omadused
  • 1.Kerge õppida
  • 2.Efektiivne kasutada
  • 3.Kerge meelde tuletada
  • 4.Vähe vigu
  • 5.Meeldiv kasutada (fun)
 • Infoturbes kolm komponenti
  • Konfidentsiaalsus
   • Konfidentsiaalset infot tuleb kaitsta volitamata avalikustamise eest
  • Käideldavus
   • Kasutaja peab saama talle vajalikul hetkel kasutada talle vajalikke teenuseid
  • Terviklikkus
   • Andmed peavad olema täielikud ja volitamata muudatuste eest kaitstud
 • Infoturbe väljakutsed
  • Vajalikke andmeid ei saa kasutada
   • Hävinevad, ei leia enam üles, ei pääse ligi
  • Töövahendid on kasutamatud
   • Arvuti on viiruse poolt aeglaseks muudetud
   • Arvutid, serverid, programmid ei toimi
  • Delikaatne informatsioon võõrastele kättesaadav
   • Piinlikud fotod, eravestlused, terviseinfo, mobiiltelefoni sisu – „kogu elu taskus“
  • Infovargus
   • Klientide andmebaas jm. ärisaladused
  • Arvutikuriteod
   • Krediitkaardipettused, ahistamine e-keskkondades

Teadmiste haldus

 • Teadmiste haldus
  • Teadmiste haldus aitab tagada efektiivsust ja jätkusuutlikkust
   • –Õige informatsioon õigel ajal õiges kohas
 • Informatsiooni kättesaadavus
 • Teadmiste jätkusuutlikkus
  • Sa ei tea, mida Sa ei tea
  • Sa ei mäleta, mida Sa ei mäleta
  • Kuidas leida info 2 aastat hiljem?
   • –Eralda teadmine informatsioonist
   • –Loo kogutud teadmusele loogiline ülevaade ja struktuur
   • –Jäta endale vihjeid …

Digiajastu näide

 • Digiajastu näide

 

Tänan!

Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego, erkki.leego@www.leegohansson.com, www.leegohansson.com

Tagasi