Arenduste ettevalmistamine ja läbiviimine

2014-04-24 - Esitlused

Erkki Leego ettekanne IT arenduste ettevalmistamise ja läbiviimise võtmeküsimustest. Esitletud 23. aprillil 2014 advokaadibüroo SORAINEN ja Hansson, Leego & Partner ühisel ärihommikul IT arenduste elluviimisest.

IT arenduste ettevalmistamine ja läbiviimine from Erkki Leego

Millise kogemuse pealt räägin

 • Magistrikraad informaatikas (Tartu Ülikool)
 • 20 aastat infohalduses
  • Tartu Ülikooli teabetalitus, vanemtoimetaja
  • Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik
  • Riigikogu Kantselei, infosüsteemide ja tehnikaosakonna juhataja
  • Tartu Ülikooli Kliinikum, IT direktor
  • Hansson Leego & Partner, juhtivpartner
 • Hansson, Leego & Partner
  • IT juhtimise ja konsultatsiooniettevõte, 9 aastat
  • HLP põhiline teenus on ettevõtete esindamine kogemust ja kõrget erialast kompetentsi nõudvates IT teemades ja projektides
 • Äripäeva IT juhtimise käsiraamatu peatoimetaja
 • TÜ loengukursus „Kasutajaliideste kavandamine“

Arenduse meeskond

Meeskonna näpunäited

 • Vali õige partner
  • Professionaalne tehnoloogias
  • Kogenud projektide elluviimisel
  • Motiveeritud ja konstruktiivne
 • Taga ettevõtte võtmeisikute osalus
  • Ajaline ressurss
  • Volitus otsuseid langetada
 • Taga õige projektijuhtimine
  • Projekti kodukord: rollide vastutus, suhtluse korraldus, dokumenteerimine, aruandlus
  • Projekt- ja juhtrühmal erinevad rollid
  • Projekti käekäiguga tuleb kursis olla

Taga üksteisemõistmine

Dokumentatsioon

 • Lähteülesanne peab olema hästi läbi mõeldud
  • Arenduse mitmete etappide alustala
  • Ärivajaduse kirjeldus koos vajalike rõhuasetustega
 • Dokumenteerimine peab tagama omanikutunde
  • Optimaalse ja kasutatava dokumentatsiooni loomine on kunst
  • Sõnum arendajale: „Millist dokumentatsiooni vajad, kui pead taolise süsteemi üle võtma?“
 • Kogutud teadmised ja otsused ei tohi kaduma minna
  • Mida pole kirjas, seda ei mäletata
  • Eriti oluline jätkuarenduste jaoks

Koskarendus vs agiilne arendus

 • Koskarendus
 • Agiilne arendus
 • Sageli meetodid kombineeritud

Elu pärast arendust

 • Rakendus kerge vaevaga hooldatav ja täiendatav
  • Õige arhitektuur, tehnoloogiad ja teostus
  • Arenduspartner motiveeritud jätkama
 • Hooldus ja garantii
  • Projekt peab lõppema väärikalt
  • Infosüsteemi rakenduse eluiga on 7-10 aastat
 • Uue rakenduse või suurema uuenduse planeerimisega tuleb alustada 2 aastat varem
  • Olemasolev rakendus toimib prototüübina
  • Vajalik on dokumentatsioon: arhitektuur, funktsionaalsus, olulisemad otsused

Mõned näpunäited

 • Uus süsteem peab midagi paremaks tegema
  • Eelkõige efektiivsus
  • ROI peab õiglaselt hinnatud olema
 • Ei tohi alahinnata muudatuste mõju tööprotsessis
  • Jagada õigeaegselt infot muutuste kohta
  • Kaasata võtmeisikud ja entusiastid protsessi
 • Mõnikord on mõistlikum programmilise lahenduse asemel kasutada tööetapi jaoks inimest
  • Arendus on koostöö tellija ja arendaja vahel
 • Meeskonnal peab olema hea koostöövaim
  • Ära kannata väga kaua – kui inimene ei sobi, siis tuleb välja vahetada
 • Juht peab saama kedagi otsuste langetamisel usaldada

Kokkuvõte

 • Taga õige meeskond
 • Saavuta valmiva toote omanikutunne
 • Ole teadlik ja aktiivne

Aitäh!

 • Kui on tahe, on ka võimalus!
 • Erkki Leego, erkki.leego@www.leegohansson.com, www.leegohansson.com
Tagasi