Arenduspartneri vahetuse juhtimine

2014-04-24 - Esitlused

Rein Hanssoni ettekanne arenduspartneri vahetuse võtmeküsimustest. Esitletud 23. aprillil 2014 advokaadibüroo SORAINEN ja Hansson, Leego & Partner ühisel ärihommikul IT arenduste elluviimisest.

IT arenduspartneri vahetus from ReinHansson

Millise kogemuse põhjal räägin

 • IT valdkonnas olen aktiivselt toimetanud ca 20 aastat.
 • Olen juhtinud suurettevõtete IT valdkonda, sh tarkvaraarendust.
  • Näiteks Eesti ühes suuremas metsatööstusettevõttes Rait.
 • Olen Information Systems Audit and Control Association (ISACA) poolt sertifitseeritud IT audiitor (CISA) ning aidanud välja töötada ja juurutada ettevõtete andmeturvet.
  • Näiteks kõrge turvalisusega TÜ Eesti Geenivaramu.

Partneri vahetuse teemad

 • Arenduspartneri vahetuse vajadus
 • Hetkeolukorra hindamine
 • Otsus – kuidas edasi?
 • Uue arenduspartneri leidmine

Arenduspartner vahetuse vajadus

 • Põhjuseid võib olla mitmeid
  • Arendaja suuna muutus
  • Lahkhelid arendaja ja tellija meeskondade vahel
  • Tellija vajaduste muutused

Hetkeolukorra hindamine

 • Arenduse hetkeolukord ja vastamine vajadustele
  • Kaardistada, mis on olemas
  • Hinnang mida on vaja veel teha
  • Selge joon vahele, et mis on olemas ja mida ei ole

 Otsus – kuidas edasi?

 • Kas uus lahendus või olemas oleva parandamine/täiendamine?
  • Kas vajadused ja ootused on endised?
  • Kas on vaja muuta suunda, olulisi detaile jne
 • Ettevõtte inimeste motiveerimine on oluline
  • Uus arendaja ning uus lahendus on paremad, jätkusuutlikumad
  • Vajadusel olla valmis topelttööks ehk anda uuesti sisendit arendajale

Uue arenduspartneri valimine

 • Koostada hetkeolukorrale ja vajadustele vastav uus lähteülesanne
  • Eelanalüüs eeldatavalt arenduspartnerilt
  • Töömaht sõltub varasema dokumentatsiooni kvaliteedist
 • Võimalusel kaasata ülemineku protsessi endine arenduspartner
 • Õppida tehtust
  • Arenduspartneri vahetus annab hea ülevaate, et mis on meie jaoks arenduse jätkusuutlikkuse tagamisel oluline

Näide elust

 • Rakendus
  • Müügi ja laokorralduse haldamiseks
  • Hinnanguliselt 80% oli valmis
 • Arendaja lahkumise põhjus
  • Alustas uue tootega ja rätsepalahendusi enam ei paku
 • Ülemineku sammud
  • Tellijaesindaja kaasamine
  • Hetkeolukorra ja vajadustele vastavuse hindamine
  • Uue lähteülesande koostamine
  • Uue arenduspartneri leidmine

Valude leevendamine

 • Rahulik ja kaalutletud hinnang hetkeolukorrale
 • Meeskonnal uuesti silmad särama
 • Kvaliteetne dokumentatsioon vähendab vahetusega seotud kulusid ja riske
 • Võimalusel eelmise arenduspartneri kaasamine

 Tänan!

Tagasi