Arenduse juhtimine

Kõik, kes on IT arendustega kokku puutunud, teavad, kui palju karisid on teekonnal ideest ilusa lõpptulemuseni. Idee peab selgelt ja mõõdetavalt kirja saama, valima peab professionaalse arenduspartneri ja arendusprotsess peab olema õigesti juhitud.

Tugev projektijuht tasub tellijal välise teenusena sisse osta kindlasti sel juhul, kui asutuse infosüsteem on keeruline ja olulise tähtsusega ettevõtte toimimise jaoks või asutuses puudub piisav kompetents või ressurss tarkvaraarenduse projekti juhtimiseks ja järelevalveks.

Leego Hanssonil on mahukas kogemus tellija esindamisel arendusprotsessi kõikidel etappidel.

Tarkvaraarenduse roll on ettevõtetes aegade jooksul muutunud. Algselt oli tarkvara innovatsiooni üks elementidest, aja jooksul on tarkvarast saanud iseseisev toode. Suurenenud on sõltuvus tarkvarast, tarkvaraarenduse vahendid on muutunud keerukamaks ja tarkvarasüsteeme liidestatakse omavahel. Lisaks segunevad pingelises tarkvaaraarenduse projektis meeskonna isikuomadused, arendusmetoodikad ja juhtimise praktikad.

Kui tööd teha õigesti, järelemõeldult ja järeleproovitud töövõtteid kasutades, siis on suurem lootus, et tekkiv toode on kvaliteetne, valmib kiiremini ning loob ettevõttele lisaväärtust.

Arenduse juhtimise kvaliteet

Teenusega seotud projektid