TREV-2 Grupp IT strateegia koostamine

märts 2013 - juuni 2013

HLP teostatud analüüs andis hea stardipositsiooni nii IT strateegiliseks, kui ka taktikaliseks planeerimiseks. Juhatuse esimees Erki Mölder

Kirjeldus

TREV-2 Grupp (TREV) tellimusel tutvus Hansson, Leego & Partner ettevõtte IT-lahenduste ning nende kasutusvaldkondade ja -vajadustega. Kogunenud tähelepanekute alusel koostati IT-strateegia ja rakendamise tegevuskava aastateks 2013-2015.

Projekti käigus kaardistasid HLP konsultandid TREV erinevate tegevusvaldkondade infohalduse vajadused. Kokku  viidi läbi 17 intervjuud ja arutelu, järgmistel teemadel:

 1. Finants
 2. Teede- ja keskkonnaehitus
 3. Ost, müük ja turundus
 4. Asfaldi, maavarade ja LKV tootmine
 5. Tugiteenused
 6. IT lahendused
 7. Tehnikahaldus ja logistika
 8. Teedehoole
 9. Üldjuhtimine

Tulemid

 1. Põhjalikud memod
 2. Hetkeolukorra kirjeldus
 3. IT strateegia ja tegevuskava