Konkurss – analüütik-konsultant

Meie vahvas meeskonnas on ruumi tublile ja asjalikule konsultandile.

Ametikoha eelduseks on kõrghariduse olemasolu ja isu toimetada põnevate projektidega. Me ei eelda varasemat töökogemust. Tähtis on tahe kiiresti kogemust omandada ja areneda.

 

Tarvilised toimetused:

 • Esindada tellijat tema huvide kaitsmisel IT valdkonnas
 • Koguda, korrastada ja analüüsida sisendandmeid
 • Luua arusaadavaid, kvaliteetseid ja tabavaid tulemeid
 • Tagada väärtuslik ja muhe kliendikogemus

Töörõõmu tagajad:

 • Keerulised ja huvitavad projektid
 • Tasakaal tõlgendamis- ja kirjutamisoskuse vahel
 • Tahe teha meeskonnatööd ja innustada inimesi
 • Ettevõtlikkus ja oskus leida lahendusi keerulistes olukordades
 • Oskuste, kogemuste ja tulemuste põhine tasu
 • Toimekate ja nutikate ekspertide meeskond
 • Valmisolek töötada piiratud ajaressursi tingimustes

Motivatsioonipaketi mõjutajad:

 • IT või muu tehniline akadeemiline kõrgharidus
 • Projektijuhtimise sertifikaat
 • Infosüsteemide audiitori teadmisi kinnitav sertifikaat
 • Senine erialane töökogemus
 • Eesti keele ja inglise keele oskuse tase

 

Huvi korral saada CV, sh pilt, ja motivatsioonikiri e-posti aadressil konkurss@leegohansson.com hiljemalt 21. mail 2018.

Lisa küsi Rein Hanssonilt (rein.hansson@leegohansson.com, +372 5332 9218, skype: Rein.Hansson).

 

Tublit meeskonnakaaslast iseloomustab tugev tahe, korrektsus, iseseisvus, püsivus ja õpivõime.

Kui on tahe, on ka võimalus!