Digiajastu trendid ja IT juhtimisest

2015-12-16 - Esitlused

Erkki Leego esitlus 11.12.2015 digiajastu trendidest ja IT juhtimise võtmeküsimustest Tartu Rotary Klubile.

Digiajastu trendid ja IT juhtimisest from Erkki Leego

Kogemus

 • Magistrikraad informaatikas (Tartu Ülikool)
 • Osalenud üle 100 ettevõtte IT arengus
  • Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik
  • Riigikogu Kantselei, IT osakonna juhataja
  • TÜ Kliinikum, informaatikateenistuse direktor
  • Hansson, Leego & Partner, juhtivpartner
 • Hansson, Leego & Partner
  • IT juhtimise- ja konsultatsiooniettevõte
  • Nõustab ettevõtteid infotehnoloogia efektiivsel rakendamisel
  • Rollid: IT juht, IT arendusjuht, infoturbejuht
  • Äripäeva IT juhtimise käsiraamatu peatoimetaja
  • „IT juhtimise head tavad koolis“ kogumiku koostaja

Digiajastu trendid

 • Digiajastu eripära
  • Füüsiline jõud ja osavus
  • Tehnoloogia rakendamine
  • Info kasutamine
 • 60 sekundit Internetis
 • Üldised tehnoloogia trendid
  • Andmeid on väga palju
  • Seadmete sünkronisatsioon
  • Alatine ühendus
  • Pilvetehnoloogiate esiletung
  • Sotsiaalsed võrgustikud
  • Liidesed kasutajasõbralikumad
  • Anonüümsuse ja privaatsuse vähenemine
  • Teadmised ja nõu on käeulatuses

IT juhtimisest

 • Paar alusmõtet
  • Tehnoloogia aitab suurendada protsesside efektiivsust ja teha informatsioonil põhinevaid teadlikumaid otsuseid
  • Baasvajaduste tase on järjest tõusnud
  • Digilahenduste üks olulisemaid soetamise kriteeriume on võime neid edukalt rakendada
 • Infosüsteemide rõhuasetused
  • Riigikogu Kantselei
   • Hääletussüsteemi töökindlus ja terviklus, tõestusväärtus
   • 15.11.07 Postimees: “Keskerakonna tuntuim poolt- ja vastunuppudega mängija on Tõnu Kauba. 2000. aasta augustis visati ta aastaks fraktsioonist välja, kuna tema poolthääl aitas ametist maha võtta tollase kaitseväe juhataja Johannes Kerdi. Kaks aastat hiljem karistas fraktsioon Kaubat Ja Anti Liivi, sest nende süül õnnestus opositsioonil riigieelarve eelnõu parlamendi menetlusest välja lükata.”
  • Tartu Ülikooli Kliinikum
   • 22 suurt infosüsteemi 24/7, käideldavus ja terviklus
  • Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
   • Isikuandmete turvaline haldus, konfidentsiaalsus
  • Balbiino
   • Tootmise ja logistika pidevus, käideldavus ja terviklus
 • Ettevõtte juhi võtmeküsimused
  • 1.Milline on minu IT meeskond?
   • –sh. koostööpartnerid
  • 2.Milline on minu ettevõtte IT kasutamise 3 aasta arenguplaan?
  • 3.Millisel viisil viin ma läbi IT valdkonna arendustegevusi?
 • Võimaluste ja vajaduste ballett
  • Strateegiline “muna ja kana”
   • Selleks, et pakkuda IT valdkonna võimalustest tulenevaid lahendusi on vaja teada ettevõtte ärivajadusi ja arenguvisioone
   • Selleks, et leida uusi elegantseid konkurentsieelist toovaid IT-poolt toetatud ärilisi lahendusi, on vaja teada IT valdkonna võimalusi
  • Baasvajadused peavad olema rahuldatud
  • Tehnoloogia tõstab efektiivsust
 • Tasakaal kolme ülesande vahel
  • 1.Tagada olemasoleva infosüsteemi toimimine ja kasutajatugi
  • 2.Juhtida infosüsteemi arengut
   • –Kooskõlas ärivajaduste ja tehnoloogiate muutumisega
  • 3.Tulla toime avariide ja eriolukordadega
 • IT meeskond ja kompetentsid

Arenduste juhtimisest

 • Asjatundlik tellija
  • 70% IT arendusprojektidest ei ole edukad
   • Tulemus vale, eelarve või ajakava lõhki
  • Kasulik on olla asjatundlik tellija
  • Tellija kompetentsid
   • Ärianalüüsi ja lähteülesande koostamine
   • Hanke läbiviimine
   • Tellijapoolse projektimeeskonna juhtimine
   • Tellijapoolne arenduse järelevalve ja kvaliteedi juhtimine
   • Tellijapoolne vastavustestimine ja tulemi auditeerimine
 • Üksteisemõistmise juhtimine
 • Mõned näpunäited
  • Ei tohi alahinnata muudatuste mõju tööprotsessis
   • Uue süsteemi õppimine põhjustab inimestel ärevust ja häiritust
   • Jaga õigeaegselt infot muutuste kohta
   • Kaasa võtmeisikud ja entusiastid protsessi
   • Mõnikord on mõistlikum programmilise lahenduse asemel kasutada tööetapi jaoks inimest
  • Arendus on koostöö tellija ja arendaja vahel
   • Meeskonna hea koostöövaim
   • Arenduspartner peab olema motiveeritud jätkama
  • Juht peab saama kedagi otsuste langetamisel usaldada

Mõistlik dokumentatsioon

 • Dokumenteerimine
  • Ettevõtte huvides tuleb saavutada olukord, kus töötajat või teenusepartnerit saab igal hetkel sujuvalt asendada
  • Suur probleem on tavaliselt IT-lahenduste, seadistuste ja juurdepääsuõiguste dokumenteerimine
  • Dokumenteerimine peab tagama omanikutunde
   • Optimaalse ja kasutatava dokumentatsiooni loomine on kunst
   • Sõnum spetsialistile: „Millist dokumentatsiooni vajad, kui pead taolise süsteemi üle võtma?“
  • Mida pole kirjas, seda ei mäletata
 • Selge ülevaade infosüsteemist
 • Juhendite koostamine
  • Kasutajate oskusest ja teadmistest sõltub, kui efektiivselt nad oma töös tehnoloogilisi abivahendeid kasutavad
  • Aktiivse kasutaja paradoks
   • Innukas kasutaja ei taha kulutada aega “ainult” õppimisele ja teadmised jäävad puudulikuks
   • Peab olema võimalus kiiresti peale hakata ja kiiresti lisainfot-abi leida
  • Vali tegevuspõhine lähenemine
   • Lähtu kasutaja tegevusvajadustest
   • Nt. laoinventuuri tegemine, mitte laorakenduse kasutamine

IT kulud ja tulud

 • IT-kulude planeerimine
  • Tervikkulude kolmik
   • Soetuskulu, administreerimine, hooldus-täiendamine
  • Tehnoloogia keskmine eluiga
   • Arvutitel ja riistvaral 3-7 aastat
   • Kaasaskantavatel arvutitel 3-4 aastat
   • Mobiiltelefonidel 2-3 aastat
   • Baastarkvaral 3-6 aastat
   • Tarkvara erilahendustel 7-10 aastat
  • Mida vähem tehnoloogiaid ja erisusi riist- ja tarkvara parameetrites, seda kulusäästlikum on neid hallata
 • Gartner Total Cost of Ownership
  • Tööjaamade riist- ja tarkvara
  • Arvutivõrgu riist- ja tarkvara
  • Garantii ja litsentsid
  • Riist- ja tarkvara paigaldamine ning integreerimine
  • Riskide haldamine
  • Serverite riist- ja tarkvara
  • Infosüsteemi rakenduste arenduskulud
  • Konsultatsiooni hankimine
  • Litsentside haldamine ja vastavuse hindamine
  • Migreerimine
  • Elekter
  • IT töötajate kulud
  • Tehnoloogia kasutamise koolitus
  • Turvalisus
  • Füüsiline taristu
  • Kindlustus
  • Organisatsiooni juhtimiskulu
  • Tagavarakoopiate ja taastamise protsess
  • Testimise kulud
  • Auditeerimine
  • Asendamine
  • Parendamise ja mahu muutmise kulud
  • Hävitamise kulud
 • Tehnoloogia kasu hindamine
  • Tehnoloogia tulu ja kasu hinnatakse üldjuhul põhitegevuse kasu põhjal
   • Efektiivsemad protsessid
   • Rahulolevamad kliendid, töötajad, partnerid
   • Töö sooritamine asukohast sõltumatult
   • Info taaskasutamise ja info leidmise lihtsus
   • Õigete juhtimisotsuste tegemine ja eeskujulik juhtimine
   • Seaduste järgimine

Infoturve

 • Infoturbe väljakutsed
  • Vajalikke andmeid ei saa kasutada
   • Hävinevad, ei leia enam üles, ei pääse ligi
  • Töövahendid on kasutamatud
   • Arvuti on viiruse poolt aeglaseks muudetud
   • Arvutid, serverid, programmid ei toimi
  • Delikaatne informatsioon võõrastele kättesaadav
   • Piinlikud fotod, eravestlused, terviseinfo, mobiiltelefoni sisu – „kogu elu taskus“
  • Infovargus
   • Klientide andmebaas jm. ärisaladused
  • Arvutikuriteod
   • Krediitkaardipettused, ahistamine e-keskkondades
 • Infoturbes kolm komponenti
  • 1.Konfidentsiaalsus
   • Konfidentsiaalset infot tuleb kaitsta volitamata avalikustamise eest
  • 2.Käideldavus
   • Kasutaja peab saama talle vajalikul hetkel kasutada talle vajalikke teenuseid
  • 3.Terviklikkus
   • Andmed peavad olema täielikud ja volitamata muudatuste eest kaitstud
 • Ohud, nõrkused, riskid, meetmed
  • Oht
   • Süsteemi või organisatsiooni kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus
  • Nõrkused
   • Vara või vararühma nõrk koht, mida saab ära kasutada oht
  • Risk
   • Võimalus, et vaadeldav oht kasutab ära mingi vara või vararühma nõrkused, põhjustades varade kaotuse või kahjustuse
  • Turvameede
   • Riski kahandav teoviis, protseduur või mehhanism
   • Organisatoorsed, füüsilised ja infotehnoloogilised meetmed
   • Ennetavad, avastavad ja taastavad meetmed
 • Riskide hindamise näide
 • Peamised turvariskid

Eesti digisõbralik

 • Eesti digilahenduste areng
  • 99% pangaülekandeid elektroonilised
  • 94% tulumaksu deklaratsioonidest esitatud e-Maksuameti kaudu
  • 24% valijatest 2011. a. valimistel kasutasid e-hääletust
  • 62% inimestest kasutas 2012. a. e-rahvaloendust
  • 2000: e-maksuamet
  • 2000: m-parkimine
  • 2002 : ID-kaardi kasutuselevõtt
  • 2005: e-hääletuse kasutuselevõtt
  • 2007: m-ID kasutuselevõtt
  • 2007: e-politsei kasutuselevõtt
  • 2008: e-Tervise süsteemide kasutuselevõtt
  • 2010: Digiretsepti kasutuselevõtt
  • 2012: e-rahvaloendus
  • 2014: e-residentsus
  • ID-kaarte 1 257 088
   • Seisuga 06.10.2015
   • Rahvaarv 1 286 540 (01.01.2013)–
 • Kokkuvõte
  • Tehnoloogia efektiivse kasutamise tähtsus ettevõtte edu tagamisel järjest kasvab
  • IT strateegiliselt on olulised õige meeskond ja selge arenguvisioon
  • Kasulik on olla asjatundlik tellija
  • Infoturve ei ole saladuste kaitse

Tänan!

Kui on tahe, on ka võimalus!

Erkki Leego, erkki.leego@www.leegohansson.com, www.leegohansson.com

Tagasi